प्रथम राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस

प्रथम राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसमा सहभागी महासंघ पदाधिकारीलगायत पत्रकारहरु ।

http://fnjnepal.org/wp-content/uploads/2016/05/DOI_3338.jpghttp://fnjnepal.org/wp-content/uploads/2016/05/DOI_3338-150x150.jpgKhagendra
प्रथम राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसमा सहभागी महासंघ पदाधिकारीलगायत पत्रकारहरु ।