Archives for Downloads

You are here: »

महासंघ शाखा निर्वाचन (कार्यविधि) निर्देशिका २०६४ (तेस्रो संशोधन २०७३)

महासंघ शाखा निर्वाचन (कार्यविधि) निर्देशिका २०६४ (तेस्रो संशोधन २०७३)

नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (चौथो संशोधन २०७३ सहित)

नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (चौथो संशोधन २०७३ सहित)

महासंघको सदस्यता प्राप्ति तथा नवीकरण कार्यविधि निर्देशिका–२०७३

महासंघको सदस्यता प्राप्ति तथा नवीकरण कार्यविधि निर्देशिका–२०७३

महासंघले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीलाई मिति २०७२।०८।३ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्र

महासंघले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीलाई मिति २०७२।०८।३ गते बुझाएको ध्यानाकर्षण–पत्र