पत्रकार दुर्घटना बीमा पहिलो चरणमा बीमित हुने पत्रकाहरुको समय अवधि २०७३ मंसिर ८ गते बाट सकिएको र दोस्रो चरणको अवधि २०७३ फागुन ६ गतेबाट सकिनेहुदा नवीकरणका लागि सूचना विभागको नविकरण गरिएको प्रेस कार्डसहित नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

KhagendraNews Stories
पत्रकार दुर्घटना बीमा पहिलो चरणमा बीमित हुने पत्रकाहरुको समय अवधि २०७३ मंसिर ८ गते बाट सकिएको र दोस्रो चरणको अवधि २०७३ फागुन ६ गतेबाट सकिनेहुदा नवीकरणका लागि सूचना विभागको नविकरण गरिएको प्रेस कार्डसहित नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।