मतदान गर्दै महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा.सुरेश आचार्य ।