२०७५ फागुन ९ र १० गते पाेखरामा आयोजित महासंघकाे साधारण सभामा काेषाध्यक्ष राजेश मिश्रद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन ।

२०७५ फागुन ९ र १० गते पाेखरामा आयोजित महासंघकाे साधारण सभामा काेषाध्यक्ष राजेश मिश्रद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन । 

 Download