प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको सन्दर्भमा महासंघले विभिन्न जिल्लामा गरेको कार्यक्रम