Publication
Title Publish Date File Size Download
बीमा २०७६ माघ १ Jan 14, 2020 59 KB
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) Sep 24, 2019 147 KB
बीमा - २०७६ असार ३० Jul 20, 2019 277 KB
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा – वार्षिक प्रतिवेद –२०१९ May 5, 2019 695 KB
FNJ Membership and Renew form Apr 2, 2019 324 KB
पत्रकारिता –साधारण सभा, विशेषाङ्क–२०७५ फागुन Mar 12, 2019 2018 KB
पत्रकारिता, महिला राष्ट्रिय सम्मेलन विशेषाङ्क Feb 10, 2019 1884 KB
चालु आ।व। २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत दाेस्राे चरणको बीमा भएका पत्रकारको नामावली Jul 13, 2018 326 KB
FNJ NewsLetter Vol. 7 Jul 8, 2018 1348 KB
चालु आ।व। २०७४।०७५ को पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणको बीमा भएका पत्रकारको नामावली  May 23, 2018 392 KB