सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रतिष्ठान प्रदेश निर्वाचन समितिको सूचना २०७७ चैत्र २२ 33 के बि
नमूना मतपत्र २०७७ चैत्र २१ 81 के बि
नमूना मतपत्र २०७७ चैत्र २१ 67 के बि
मनोनयनको समय थप गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १९ 206 के बि
प्रदेश समितिको उम्मेदवारी मनोनयन सूचना २०७७ चैत्र १८ 211 के बि
उम्मेदवारी फिर्ताकाे समय बढाइएकाे सूचना २०७७ चैत्र १७ 241 के बि
उम्मेदवारी मनाेनयनको अन्तिम नामावली २०७७ चैत्र १७ 237 के बि
मनोनयन अवधि बढाइएको सूचना २०७७ चैत्र १४ 136 के बि
उम्मेदवारी मनोनयनको नामावली प्रकाशन २०७७ चैत्र १४ 186 के बि
मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १३ 218 के बि