सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
मतदाता नामावली , प्रदेश नं २ २०७७ चैत्र ०९ 583 के बि
मतदाता नामावली , बागमती प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 979 के बि
मतदाता नामावली, लुम्बिनि प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 983 के बि
मतदाता नामावली, कर्णाली प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 559 के बि
मतदाता नामावली, सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 879 के बि
मतदाता नामावली,एशोसिएट प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 806 के बि
मतदाता नामावली, उपत्यका प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 1233 के बि
प्रदेश नं १, भाेजपुर  २०७७ चैत्र ०९ 200 के बि
मतदाता नामावली , गण्डकी प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 720 के बि
प्रतिष्ठान प्रदेश- Part 2 २०७७ चैत्र ०९ 245 के बि