सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा जारी निर्वाचन कार्यविधि,२०७७ २०७७ चैत्र ०९ 235 के बि
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीयनिर्वाचन समितिद्वारा जारी निर्वाचनआचार संहिता, २०७७ २०७७ चैत्र ०९ 151 के बि
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा जारी प्रदेश समिति निर्वाचन कार्यविधि, २०७७ २०७७ चैत्र ०९ 293 के बि
निर्वाचन कार्यक्रम अद्यावधिक गरी प्रकाशित गरिएको सूचना २०७७ चैत्र ०९ 164 के बि
मतदाता नामावली , प्रदेश नं १ २०७७ चैत्र ०९ 1178 के बि
मतदाता नामावली , प्रदेश नं २ २०७७ चैत्र ०९ 583 के बि
मतदाता नामावली , बागमती प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 979 के बि
मतदाता नामावली, लुम्बिनि प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 983 के बि
मतदाता नामावली, कर्णाली प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 559 के बि
मतदाता नामावली, सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 879 के बि