पत्रकार दुर्घटना बीमा २०७५- तेस्राे ।

पत्रकार दुर्घटना बीमा २०७५/७६- तेस्राे  । याे बीमा याेजना २०७५ साल माघ १ गते देखि लागु भइ २०७६ साल पुस मसान्तसम्म कायम रहने छ । 

 डाउनलोड गर्नुहोस्