इन्टरनेशनल अलर्ट र नेपाल पत्रकार महासंघको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको “अभिव्यक्तिको अधिकार : नेपालमा सञ्चारमाध्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन” परियोजनाको लक्ष्य सञ्चार क्षेत्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,पत्रकार सुरक्षा र समावेशी मिडियाका लागि वातावरण निर्माण गर्नु हो । सामाजिक,राजनीतिक तथा विकास सम्बन्धी विषयहरुमा सिमान्तकृत समुदायहरुको दृष्टिकोणबाट रिपोर्टिङ्ग गर्न यस परियोजनाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने हुँदा इच्छुक पत्रकारहरुबाट आवेदन आह्वान गरिएको छ । विस्तृत विवरण तथा आवेदन फारम नेपाल पत्रकार महासंघको वेभसाइट  www.fnjnepal.org  मा उपलब्ध छ । आवेदन गर्ने अन्तिम मिति १७ जेठ, २०७४ रहेकाेमा असार २०, २०७४ सम्म थप गरिएकाे छ ।  आवेदन पठाउने ठेगाना – mprasai@international-alert.org  अथवा इन्टरनेशनल अलर्ट, पो.ब.न. २४११८, काठमाण्डौ, नेपाल

Reporting Fellowship 2017 – ADVERTISEMENT TOR

Fellowship-Application-Form-2017

KhagendraDownloadsNews Stories
इन्टरनेशनल अलर्ट र नेपाल पत्रकार महासंघको सहकार्यमा कार्यान्वयन भइरहेको 'अभिव्यक्तिको अधिकार : नेपालमा सञ्चारमाध्यमका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन” परियोजनाको लक्ष्य सञ्चार क्षेत्रको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,पत्रकार सुरक्षा र समावेशी मिडियाका लागि वातावरण निर्माण गर्नु हो । सामाजिक,राजनीतिक तथा विकास सम्बन्धी विषयहरुमा सिमान्तकृत समुदायहरुको दृष्टिकोणबाट रिपोर्टिङ्ग गर्न यस परियोजनाले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने हुँदा...