नेपाल पत्रकार महासंघको पुस ८-९ गते सुर्खेतमा हुने केन्द्रीय साधारणसभाको लागि आतिथ्य शाखा सुर्खेतले तयारी सुरू गरेको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघको पुस ८-९ गते सुर्खेतमा हुने केन्द्रीय साधारणसभाको लागि आतिथ्य शाखा सुर्खेतले तयारी सुरू गरेको छ । Nov 29, 2022

नेपाल पत्रकार महासंघको पुस ८-९ गते सुर्खेतमा हुने केन्द्रीय साधारणसभाको लागि आतिथ्य शाखा सुर्खेतले तयारी सुरू गरेको छ ।