स्रोतहरू
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) २०७६ आश्विन ०७ 147 के बि
Finance period Report from 1 Magh 2075- 30 Chaitra 2075 २०७६ भाद्र २२ 569 के बि
बीमा - २०७६ असार ३० २०७६ साउन ०४ 277 के बि
PART II Periodic Audited Financial Statement 1st Shrawn 2075-30th Push 2075 Fiscal Year 2075-76 २०७६ जेठ २२ 1743 के बि
Periodic Audited Financial Statement : Fiscal Year 2074-75 २०७६ जेठ २० 1413 के बि
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा – वार्षिक प्रतिवेद –२०१९ २०७६ बैशाख २२ 695 के बि
FNJ Membership and Renew form २०७५ चैत्र १९ 324 के बि
पत्रकारिता –साधारण सभा, विशेषाङ्क–२०७५ फागुन २०७५ फाल्गुण २८ 2018 के बि
FNJ Financial Report from 2075 Shrawn to 2075 Mangshir  २०७५ फाल्गुण ०३ 1440 के बि
पत्रकारिता, महिला राष्ट्रिय सम्मेलन विशेषाङ्क २०७५ माघ २७ 1884 के बि