स्रोतहरू
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Quarterly Financial Report Poush 2073 (Approved by Central Committe) २०७४ साउन २४ 250 के बि
Patrakarita Baisakh-Shrawan 2070 २०७० साउन २५ 3300 के बि
Annual Report 2069 २०६९ चैत्र ०७ 5470 के बि
Patrakarita Falgun-Chaitra 2069 २०६९ चैत्र ०५ 3300 के बि
Fnj social media survey report 2012 २०६८ माघ ०४ 826 के बि