स्रोतहरू
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Report from 25 Ashoj 2074- 29 Magh 2074 २०७५ बैशाख २७ 308 के बि
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा - वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ वैशाखदेखि ०७५ वैशाख) २०७५ बैशाख २० 594 के बि
सूचना अधिकारीसंग सूचना माग गर्ने ढांचा २०७५ बैशाख १८ 341 के बि
पत्रकार कल्याणकोष नियमावली–२०६१ २०७५ बैशाख ११ 34 के बि
प्रदेश समिति निर्वाचन अाचारसंहिता - २०७५ २०७५ बैशाख ०६ 24 के बि
केन्द्रीय निर्वाचन समितिकाे सूचना २०७५ बैशाख ०६ 538 के बि
उम्मेदवारको मनोनयन फाराम २०७५ बैशाख ०६ 35 के बि
प्रदेश समिति निर्वाचन कार्यविधि निर्देशिका- २०७४ २०७४ चैत्र २९ 1176 के बि
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कार्यसमिति निर्वाचन (कार्यविधि) निर्देशिका २०७४ २०७४ चैत्र ०७ 163 के बि
FNJ Newsletter VOL-5 २०७४ चैत्र ०६ 1764 के बि