पत्रकार दुर्घटना बीमा २०७७/७८ नामावली (पहिलो) 

पत्रकार दुर्घटना बीमा २०७७/७८ (पहिलो) चरणकाे बीमा मिति २०७७ साल माघ ८ गतेदेखि लागु भई २०७८ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने छ ।

 डाउनलोड गर्नुहोस्