प्रेस स्वतन्त्रता रिपोर्ट
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
'प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा' वाषिर्क प्रतिवेदन २०७६ बैशाख १९ 1552 के बि
सञ्चारकर्मी मनोहर ढकालको हत्या सम्बन्धमा मिडिया मिसनकाे प्रतिवेदन २०७५ माघ २१ 174 के बि
सन् २०१८ मा नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था २०७५ पौष १६ 150 के बि
२०७४ सालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था २०७५ बैशाख १९ 403 के बि
नेपालमा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु २०७४ पौष ०५ 135 के बि
Annual Press Freedom Violation Data from May 4, 2016 to May 3, 2017 २०७४ आषाढ २१ 348 के बि
Incidences of Press Freedom Violation in Nepal May 3, 2015 – May 2, 2016 २०७४ जेठ ३१ फाइल उपलब्ध छैन ।
Situation of Nepali Press and Freedom of expression in the year 2016 २०७३ पौष १७ फाइल उपलब्ध छैन ।
२०७३ साल बैशाख २०७३ बैशाख ०४ फाइल उपलब्ध छैन ।
Overview of Press freedom violation in the year 2015 २०७२ पौष १८ फाइल उपलब्ध छैन ।