सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
मनोनयनको समय थप गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १९ 206 के बि
प्रदेश समितिको उम्मेदवारी मनोनयन सूचना २०७७ चैत्र १८ 211 के बि
उम्मेदवारी फिर्ताकाे समय बढाइएकाे सूचना २०७७ चैत्र १७ 241 के बि
उम्मेदवारी मनाेनयनको अन्तिम नामावली २०७७ चैत्र १७ 237 के बि
मनोनयन अवधि बढाइएको सूचना २०७७ चैत्र १४ 136 के बि
उम्मेदवारी मनोनयनको नामावली प्रकाशन २०७७ चैत्र १४ 186 के बि
मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १३ 218 के बि
मनोनयन पत्र २०७७ चैत्र १३ 194 के बि
वारिशनामा २०७७ चैत्र १३ 18 के बि
अन्तिम नामावली प्रदेश नं १ २०७७ चैत्र १३ 1341 के बि