सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
उम्मेदवारी मनाेनयनको अन्तिम नामावली २०७७ चैत्र १७ 237 के बि
मनोनयन अवधि बढाइएको सूचना २०७७ चैत्र १४ 136 के बि
उम्मेदवारी मनोनयनको नामावली प्रकाशन २०७७ चैत्र १४ 186 के बि
मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १३ 218 के बि
मनोनयन पत्र २०७७ चैत्र १३ 194 के बि
वारिशनामा २०७७ चैत्र १३ 18 के बि
अन्तिम नामावली प्रदेश नं १ २०७७ चैत्र १३ 1341 के बि
अन्तिम नामावली गण्डकी प्रदेश २०७७ चैत्र १३ 886 के बि
अन्तिम नामावली एसोसियट प्रदेश २०७७ चैत्र १३ 948 के बि
अन्तिम नामावली प्रदेश नं २ २०७७ चैत्र १३ 512 के बि