आर्थिक गतिविधि
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Report from 25 Ashoj 2074- 29 Magh 2074 २०७५ बैशाख २७ 308 के बि
Audited Financial Statement Fiscal Year 2073- 74 २०७४ कार्तिक १९ 640 के बि
Quarterly Financial Report Poush 2073 (Approved by Central Committe) २०७४ साउन २४ 250 के बि