स्रोतहरू
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
कोरोना संक्रमित जिल्लाको संयुक्त अनुगमनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन २०७७ बैशाख १८ 80 के बि
बीमा २०७६ माघ १ २०७६ पौष २९ 59 के बि
Finance Report : 1st Baishak 2076- 30 Ashoj 2076 २०७६ कार्तिक २६ 1632 के बि
पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) २०७६ आश्विन ०७ 147 के बि
Finance period Report from 1 Magh 2075- 30 Chaitra 2075 २०७६ भाद्र २२ 569 के बि
बीमा - २०७६ असार ३० २०७६ साउन ०४ 277 के बि
PART II Periodic Audited Financial Statement 1st Shrawn 2075-30th Push 2075 Fiscal Year 2075-76 २०७६ जेठ २२ 1743 के बि
Periodic Audited Financial Statement : Fiscal Year 2074-75 २०७६ जेठ २० 1413 के बि
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा – वार्षिक प्रतिवेद –२०१९ २०७६ बैशाख २२ 695 के बि
FNJ Membership and Renew form २०७५ चैत्र १९ 324 के बि