स्रोतहरू
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ २०७४ कार्तिक २० 82 के बि
राष्ट्रिय अामसञ्चार नीति- २०७३ २०७४ कार्तिक २० 140 के बि
पत्रकार दुर्घटना निर्देशिका २०७४ कार्तिक २० 740 के बि
सूचनाकाे हक सम्बन्धी एेन, २०६४ २०७४ कार्तिक २० 122 के बि
श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारहरूकाे न्यूनतम पारिश्रमिक। २०७४ कार्तिक १९ 103 के बि
पत्रकार अाचारसंहिता- २०७३ २०७४ कार्तिक १९ 80 के बि
Audited Financial Statement Fiscal Year 2073- 74 २०७४ कार्तिक १९ 640 के बि
Kathmandu Declaration २०७४ आश्विन २९ 52 के बि
FNJ Newsletter Vol.2 २०७४ आश्विन ०९ 2157 के बि
पत्रकारिता २०७४ आश्विन ०८ 7043 के बि