लोपउन्मुख कुशवदिया समुदाय सम्बन्धी साबित्री गिरीको रिपोर्ट
http://storage.googleapis.com/hamropatro-storage/assets/5691726094139392/audio/daf4a758-0f49-47d1-b62f-31898599329d.mp3