प्रकाशन
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Patrakarita Baisakh-Shrawan 2070 २०७० साउन २५ 3300 के बि
Annual Report 2069 २०६९ चैत्र ०७ 5470 के बि
Patrakarita Falgun-Chaitra 2069 २०६९ चैत्र ०५ 3300 के बि
Fnj social media survey report 2012 २०६८ माघ ०४ 826 के बि